Friday 14 October 2022 11:08 AM IST

മധുരവും കൊഴുപ്പും കഴിച്ച് വണ്ണം കൂട്ടാം എന്നത് വ്യാമോഹം; ഭാരം കൂട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന 5 അബദ്ധങ്ങൾ

Santhosh Sisupal

Senior Sub Editor

weight-gain മോഡൽ: കെസിയ

വണ്ണം കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നമുക്കിടയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിലും അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകൾ വണ്ണം കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിലാണുള്ളത്. മെലിഞ്ഞ ശരീരം സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായി കാണുന്നവരാണ് വണ്ണം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലധികവും. നിത്യജീവിതത്തിെല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായി, ചുറുചുറുക്കോടെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മെലിച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സൗന്ദര്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. വണ്ണം കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന അപകടം നിറഞ്ഞ 5 അബദ്ധങ്ങൾ തിരുത്താം.

വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞുപോയി, വണ്ണം കൂട്ടിയേ പറ്റൂ ?

മിക്കപ്പോഴും കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതു പലപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഇതു കണ്ട് രക്ഷാകർത്താക്കൾ വണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള പ്രത്യേക ഭക്ഷണവും സപ്ലിമെന്റുകളും ഒക്കെ നൽകി വണ്ണം വയ്പിക്കും. ഇത് പിന്നീട് വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു നയിക്കാം. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വണ്ണക്കുറവ് അനാരോഗ്യകരമായ നിലയിലാണോ എന്നു തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് (BMI) മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗം.

ഒരാളുെട ശരീരഭാരത്തെ (കിലോഗ്രാം) അയാളുെട ഉയര‍ത്തിന്റെ (മീറ്റർ) സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണിത്. ഉദാഹരണമായി 50 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് 150 സെ.മീ (1.5 മീറ്റർ) ഉയരം ഉണ്ടെന്നു കരുതുക. ബിഎംഐ= 50/(1.5x1.5) =50/2.25= 22.2. ആ കുട്ടിയുെട ബി എം ഐ 22.2 ആണ്.

ഒരാളുെട ബിഎംഐ 18.5 ൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരഭാരം അനാരോഗ്യകരമാം വിധം കുറവാണെന്നു പറയാനാവൂ. ഇന്ത്യക്കാരിൽ 18.5 മുതൽ 22.9 വരെ വരെയാണ് ശരിയായ ഭാരം. 23 മുതൽ 24.9 വരെ ഭാരക്കൂടുതലും ബിഎംഐ 25 കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും അനാരോഗ്യകരമായ പൊണ്ണത്തടിയുമാണ്. പാശ്ചാത്യരിൽ 30 കഴിയുമ്പോഴാണ് പൊണ്ണത്തടി (ഒബീസ്) ആകുന്നത്.

ബിഎംഐ 18.5 ൽ താഴെയുള്ളവർ മാത്രം ശരീരഭാരം കൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി.മാത്രമല്ല ഭാരക്കുറവിനു കാരണമായ ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം, പ്രമേഹം പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞശേഷം മതി, ഭാരം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ മധുരവും കൊഴുപ്പും കഴിച്ച് ശരീരഭാരം കൂട്ടാം?

വണ്ണം കൂട്ടാൻ മിക്കവരും ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴിയാണിത്. ഇത് തീർത്തും അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയാണ്. മധുരവും കൊഴുപ്പും കഴിക്കുന്നതു കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല മിക്കവരും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ െകാഴുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ചും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൂട്ടാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതു വിളിച്ചുവരുത്തും.

വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് മെലിയാനാണ്. വ്യായാമം തീരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ വണ്ണം കൂടും?

വ്യായാമം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പു കൂടാം. അതുമൂലമുള്ള ദോഷങ്ങളും കൂടും. അത്രേയുള്ളൂ. ശരീരം സ്വയം സന്തുലനം (ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ്) പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ വ്യായാമം ചെയ്യാതിരുന്നാലും മെലിഞ്ഞവർ ആ നില തുടരുകയേ ഉള്ളൂ. മറിച്ച് ശരിയായ വ്യായാമം ചെയ്താൽ മസിൽ മാസ് കൂടുന്നതിനാൽ ശരീര ഭാരവും കൂടും.അരോഗ്യകരമായി വണ്ണം കൂടുന്നതിന് ശരീത്തിലെ കൊഴുപ്പല്ല പേശീഭാരമാണ് കൂടേണ്ടത്. ശരിയായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിൽ മാത്രമേ പേശീഭാരം കൂടുകയുള്ളൂ.

wg

അനെയ്റോബിക് വ്യായാമം ശരീരഭാരം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിെല പേശികളുെട വലുപ്പവും ശക്തിയും കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങളാണ് അനെയ്റോബിക് വ്യായാമങ്ങൾ. ശരീരഭാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുഷ് അപ് പോലെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ, ഡംബൽ പോലെയുള്ള ഭാരമുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. കൂടുതൽ തീവ്രതയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നടത്തം ജോഗിങ്, ഓട്ടം പോലുള്ളവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. അനെയ്റോബിക് വ്യായാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് റസിസ്റ്റൻസ് എക്സർസൈസ് വണ്ണം കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ്.

ശരീരത്തിൽ 20–30 ശതമാനം മാത്രമാണ് അനെയ്റോബിക് പേശികൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എയ്റോബിക് കണ്ടീഷനിങ്ങും നമുക്ക് വേണം. അതിനാൽ സമീകൃതമായ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം അനെയ്റോബിക് വ്യായാമങ്ങളും ഒപ്പം എയ്റോബിക് രീതികളായ നടത്തം, സൈക്ലിങ്, നീന്തൽ പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്തുവേണം ഭാരക്കുറവുള്ളവർ വണ്ണം കൂട്ടാൻ.

ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഭാരം കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ്?

ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് സ്വയം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ച് ശരീരതൂക്കം കൂട്ടാമെന്നു കരുതുന്നവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഏറെയാണ്. ചിലരിൽ വണ്ണം കൂടാൻ അതു കാരണമായി എന്നു വരാം. എന്നാൽ ഇതു മിക്കപ്പോഴും ആരോഗ്യകരമായെന്നു വരില്ല. കൃത്യമായ അളവിലും അനുപാതത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും അല്ലാതെയുള്ള പ്രോട്ടീനും മറ്റു ചേരുവകളും ഈ സപ്ലിമെന്റുകളിലുണ്ടാകാം. ഇവ ഒരു ദിവസം എത്ര ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ചേരുവകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമോ എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല.

ചിലർക്ക് ചർമത്തിലെ അലർജി മുതൽ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ വരെ വേഗത്തിൽ പ്രകടമാകാം. ദീർഘകാല ദോഷങ്ങളും കുറവല്ല. സമീകൃതാഹാരവും പോഷകാഹാരങ്ങളും കൊണ്ട് വണ്ണം ആരോഗ്യകരമായ നിലയിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഡോക്ടറുടെയോ ഡയറ്റീഷ്യന്റെയോ നിർദേശപ്രകാരമേ ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.