ദിവസം ഒരു പള്ളി, വർഷം മുഴുവൻ  സന്ദർശിക്കാൻ 365 പള്ളികളുടെ നഗരം

ബീയറിന്റെ മാസ്മരിക സുഗന്ധം ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വിശ്വനഗരം

ബീയറിന്റെ മാസ്മരിക സുഗന്ധം ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വിശ്വനഗരം

തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുൾ ഓർമയിലെത്തിക്കുന്നത് മൊരിഞ്ഞ ഇറച്ചിയുടെ ഗന്ധമാണെങ്കിൽ ജോർദാനിലെ അമ്മൻ നഗരത്തിനൊപ്പം മനസ്സിലെത്തുന്നത് കട്ടൻകാപ്പിയുടെ...

രഹസ്യമുറങ്ങുന്ന കൊട്ടാരം, ശവകുടീരങ്ങൾ... 10 നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഇവിടെ താമസിച്ചവർ ആരായിരുന്നു

രഹസ്യമുറങ്ങുന്ന കൊട്ടാരം, ശവകുടീരങ്ങൾ... 10 നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഇവിടെ താമസിച്ചവർ ആരായിരുന്നു

കെനിയൻ തീരദേശ പട്ടണമായ മലിന്ദിയിൽ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, കെനിയയിലെ ‘ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി’. കെനിയൻ അഭിവാദ്യം ‘ജാംബോ’യെക്കാൾ അധികം...

കാഴ്ചകളുടേയും അനുഭവങ്ങളുടേയും കടലായി വെർജീനിയ

കാഴ്ചകളുടേയും അനുഭവങ്ങളുടേയും കടലായി വെർജീനിയ

കായലുകളിലെ വിശാലമായ ജലപ്പരപ്പിൽ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് നീങ്ങാം, ശാന്തമായ പുഴകളിലൂടെ കാറ്റുനിറച്ച റബർ ട്യൂബുകളിൽ കുടുംബവുമൊത്ത് ഒഴുകി നടക്കാം. കയാക്കിങ്...

Show more

PACHAKAM
ഉള്ളി സാമ്പാർ 1.തുവരപരിപ്പ് – ഒരു കപ്പ് വെള്ളം – പാകത്തിന് വറ്റൽമുളക് –...