Monday 13 December 2021 03:34 PM IST : By സ്വന്തം ലേഖകൻ

അമിത മദ്യപാനം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശാശ്വതമായി നശിപ്പിക്കുമോ? ഇവർ മദ്യം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കണം, കുറിപ്പ്

alchoholeertree

"ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങുന്ന മദ്യപാനം കാലക്രമേണ അമിതമായ രീതിയിൽ ആവുകയും പിന്നീട് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യപാനം തലച്ചോറിനും കരളിനും കേടുവരുത്തുകയും ദീർഘകാല നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യം മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും  ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതമായ മദ്യപാനത്തിന്റെ ചരിത്രമുള്ള ചില ആളുകളിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവുകൾ വർധിച്ചു കാണുകയും അവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ മോശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യം തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെ, എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ പല ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നു."- ഡോക്ടർ അരുൺ ഉമ്മൻ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. 

ഡോക്ടർ അരുൺ ഉമ്മൻ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് വായിക്കാം; 

അമിതമായ മദ്യപാനം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശാശ്വതമായി നശിപ്പിക്കുമോ..

മദ്യപാനം ഒരു പതിവ് ശീലമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും  ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. എന്തിനും ഏതിനും അവസരത്തിനനുസരിച്ചും അല്ലാതെയും മദ്യപാനം ഒരു സന്തത സഹചാരി എന്നോണം കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ജനനം മുതൽ മരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മദ്യം വിളമ്പുന്നത് ഒരു പുതിയ സംഗതി അല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുന്നത് അമിതമായ മദ്യപാനം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ തകരാറിലാക്കുന്നു എന്നതാണ്.  

ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങുന്ന മദ്യപാനം കാലക്രമേണ അമിതമായ രീതിയിൽ ആവുകയും പിന്നീട് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യപാനം തലച്ചോറിനും കരളിനും കേടുവരുത്തുകയും ദീർഘകാല നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യം മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും  ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതമായ മദ്യപാനത്തിന്റെ ചരിത്രമുള്ള ചില ആളുകളിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവുകൾ വർധിച്ചു കാണുകയും അവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ മോശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മദ്യം തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെ, എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ പല ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവ ഏതൊക്കെയെന്നു നമുക്ക് നോക്കാം:

. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യ നില.

. ഒരു വ്യക്തി എത്ര ആവർത്തി കുടിക്കുന്നു.

. മദ്യപാനത്തിന്റെ ആരംഭവും കാലാവധിയും.

. വ്യക്തിയുടെ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, ലിംഗഭേദം, ജനിതക പശ്ചാത്തലം, മദ്യപാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തിയുടെ കുടുംബ ചരിത്രം.

. ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മദ്യപാനത്തിന്റെ ഫലമായി എന്തെങ്കിലും അപകടസാധ്യത.

മദ്യം തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു:

മദ്യത്തോടുള്ള സഹിഷ്ണുത, മദ്യത്തോടുള്ള ആശ്രിതത്വം, മദ്യം നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പിൻവാങ്ങൽ പ്രക്രിയ ഇവയാണ് മുഖ്യമായും നമ്മൾ തുടർന്ന് നോക്കാൻ പോവുന്നത്.

കാലക്രമേണ തലച്ചോർ മദ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നയാൾ മദ്യത്തോട് മിതമായ രീതിയിൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നവനെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും. 

ആൽക്കഹോൾ ടോളറൻസ് ( Alcohol Tolerance)-   ദീർഘകാലത്തെ അമിതമായ മദ്യപാനം കാരണം,  മദ്യം തലച്ചോറിൽ ദീർഘനേരം ഉള്ളപ്പോൾ  മസ്തിഷ്കം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ, ഇത് മദ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയോ അശ്രദ്ധമാവുകയോ ചെയ്തേക്കാം, അതിനാൽ അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി തുടരുന്നു. മദ്യത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ ആസക്തിയിലേക്ക് മാറിയേക്കാം. ഈ ആഗ്രഹം മദ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായി ( Alcohol dependance) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് മദ്യപാനം നിർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് പിൻവാങ്ങൽ പ്രക്രിയ 

( Alcohol withdrawal) . ഇതിൽ അമിതമായ വിയർപ്പ്, ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കൽ, അസ്വസ്ഥതയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും വികാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മദ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി മദ്യപാനം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ്.

ന്യൂറോണിന്റെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ

സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ രാസവസ്തുക്കൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തലച്ചോറിലുടനീളം സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, തലച്ചോറിന്റെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ ബാലൻസ് ശരീരത്തെയും തലച്ചോറിനെയും തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മദ്യം ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുകയും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. തലച്ചോറിലെ സിഗ്നൽ സംപ്രേഷണം മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ മദ്യത്തിന് കഴിയും, ഇത് ഉറക്കമില്ലായ്മ, മയക്കം എന്നിവ പോലുള്ള ചില പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

1. ഹ്രസ്വകാല പാർശ്വഫലങ്ങൾ

മദ്യം ഒരു വിഷം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കരളിന് ഈ വിഷം വേഗത്തിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഛർദ്ദി, അപസ്മാരം, ഉണർന്നിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ബോധക്ഷയം, കുറഞ്ഞ ശരീര താപനില,  ചോക്കിംഗ്, ഈർപ്പമുള്ള ചർമ്മം തുടങ്ങിയ മദ്യപാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും സംഘടനാ വൈദഗ്ധ്യവും കുറയുന്നു എന്നതോടൊപ്പം  മാനസികാവസ്ഥയിലും ഏകാഗ്രതയിലും മാറ്റങ്ങൾ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിഷാദാവസ്ഥ, ഊർജ്ജ നിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മെമ്മറി നഷ്ടം, മോശം ന്യായവിധി,  റിഫ്ലെക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോട്ടോർ നിയന്ത്രണ വൈകല്യം ഡ്രൈവിംഗ് അപകടകരമാക്കും.

സംസ്‌ക്കരിക്കപ്പെടാത്ത മദ്യത്തിന്റെ അമിത അളവ് മാരകമായേക്കാം.  ആൽക്കഹോൾ അമിതമായി കഴിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി അതിജീവിച്ചാലും തലച്ചോറിന് സ്ഥിരമായ തകരാറുണ്ടാകാം. നേർത്ത ശരീരമുള്ളവർ,   വല്ലപ്പോഴും മദ്യപിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ കരൾ രോഗത്തിന്റെ ചരിത്രം ഉള്ളവർ  മദ്യവിഷബാധയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നു.

ബ്ലാക്കൗട്ടുകളും മെമ്മറി ലാപ്‌സും 

വലിയ അളവിൽ മദ്യം, പ്രത്യേകിച്ചും വേഗത്തിലും ഒഴിഞ്ഞ വയറിലും കഴിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബ്ലാക്ക്‌ഔട്ട് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സംഭവങ്ങളുടെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും പോലും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇടവേള അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. സാമൂഹിക മദ്യപാനികൾക്കിടയിൽ ബ്ലാക്കൗട്ടുകൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. ഇത് കടുത്ത ലഹരിയുടെ ഒരു പരിണതഫലമായി കാണണം. കൂടാതെ അവർക്ക് പിന്നീട് ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള നശീകരണം, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗികത, അപകടകരമായ ഡ്രൈവിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അപകടകരമായ സംഭവങ്ങൾ  ഉണ്ടായേക്കാം.

2. ദീർഘകാല പാർശ്വഫലങ്ങൾ 

കാലക്രമേണ, സ്ഥിരമായ മദ്യപാനം  മസ്തിഷ്ക തകരാറിന് കാരണമാകും.

വെർണിക്ക്-കോർസകോഫ് സിൻഡ്രോം ( Wernicke Korsakoff Syndrome) 

മദ്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം ശരീരത്തിന് തയാമിൻ ( Vitamin B1)  ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. കഠിനമായ തയാമിൻ കുറവ് വെർണിക്ക് -കോർസകോഫ് സിൻഡ്രോം (WKS) പോലുള്ള ഗുരുതരമായ തലച്ചോർ തകരാറുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. WKS രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സിൻഡ്രോമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഹ്രസ്വകാലവും കഠിനവുമായ അവസ്ഥയായ വെർണിക്ക് എൻസെഫലോപ്പതിയും ദീർഘകാലവും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന കോർസകോഫ് സൈക്കോസിസ് പോലെയുള്ള  അവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുന്നു . വെർനിക്ക് എൻസെഫലോപ്പതിയുടെ സവിശേഷതകളിൽ നിരന്തരമായ ആശയക്കുഴപ്പവും, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, മോശം ബാലൻസ്, വിചിത്രമായ നേത്ര ചലനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വെർണിക്ക് എൻസെഫലോപ്പതിയുള്ള ഏകദേശം 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ മദ്യപാനികൾ കുറച്ചുകാലത്തിനു‌ ശേഷം കോർസകോഫ് സൈക്കോസിസിനു ഇരയാകുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുമാറാത്തതും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതുമായ പഠന വൈകല്യങ്ങളും മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങളും ആണ്. ഇത് ഒരു തരം ഡിമെൻഷ്യയാണ്.

രണ്ടു വർഷം മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനവും   വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റുകളും  വെർണിക്ക്-കോർസകോഫ് സിൻഡ്രോമിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ മാറ്റിയേക്കാം. തലച്ചോറിന്റെ ചലനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സെറിബെല്ലം ( cerebellum) , തയാമിൻ അഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോട്  സെൻസിറ്റീവ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം. തയാമിൻ നൽകുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് WKS ന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗികളിൽ.

3. ഫീറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രോം

ഫീറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രോം എന്ന് ആളുകൾ സാധാരണയായി വിളിക്കുന്ന ഭ്രൂണ ആൽക്കഹോൾ സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മദ്യം അനുഭവവേദ്യമാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു.   ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പല വശങ്ങളെയും ഇതു ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ബുദ്ധി, മെമ്മറി, ഏകോപനം, ഏകാഗ്രത എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകും. ഗർഭകാലത്ത് മദ്യപാനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതമായ അളവ് ഡോക്ടർമാർ ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.  അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് മദ്യത്തിൽ നിന്ന്  ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത് തന്നെ സുരക്ഷിതം എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

4. തലയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്ന പരിക്കുകൾ

തലച്ചോറിനേൽക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ, അഗാതത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ,  അപകടങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രഹരങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്ക ക്ഷതങ്ങൾക്ക് (TBI) അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് മദ്യം. ടിബിഐയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന 80% ആളുകളും ഉന്മത്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. തലയ്‌ക്കേറ്റ ക്ഷതം മരണം ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. തലയിലെ പരിക്കുകളുടെ ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, മാനസികാവസ്ഥയിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത  വർദ്ധിക്കുന്നു .

5. സൈക്കോളജിക്കൽ തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 

വ്യക്തിത്വത്തിലും മാനസികാവസ്ഥയിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഉൾപ്രേരണ നിയന്ത്രണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, വിഷാദം, ആസക്തി എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി മാനസിക ഫലങ്ങൾ മദ്യത്തിന് ഉണ്ട്.

ആസക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനസിക പ്രഭാവം.  ഈ ആശ്രിതത്വം അർത്ഥമാക്കുന്നത്   അതിയായ ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരിൽ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കടുത്ത മദ്യപാന വൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡെലിറിയം ട്രെമെൻസ് (DT) എന്ന അപകടകരമായ പിൻവലിക്കൽ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, തീവ്രമായ മദ്യപാനം, ഭ്രാന്ത്, ഭ്രമാത്മകത എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് ഡെലിറിയം ട്രെമെൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മെഡിക്കൽ ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.  ഡെലിറിയം ട്രെമെൻസ് (DT) ബാധിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ  തികച്ചും മാരകമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. DT ഉള്ളവർക്ക് ഹൃദയാഘാതം, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ അപകടകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, അമിതമായ ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. ഇത് പോഷകാഹാരക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു. 

6. മറ്റ് ശരീര വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന കേടുപാടുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം 

കടുത്ത ലഹരിയും ദീർഘകാല ദുരുപയോഗവും ശരീരത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. 

മദ്യത്തിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് -

. കരൾ രോഗം

. വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന കേടുപാടുകൾ 

. പാൻക്രിയാറ്റിറ്റിസ് 

. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം

. ഹൃദ്രോഗം

. ഹൃദയ താളത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

. രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ

. ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി

. അന്നനാളം, സ്തനം, കരൾ, വൻകുടൽ എന്നിവയുടെ  ചില അർബുദങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു.

7. കരൾ രോഗം 

അമിതവും ദീർഘകാലവുമായ മദ്യപാനം കരളിനെ തകരാറിലാക്കും. മദ്യം ദോഷകരമല്ലാത്ത ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം കരളിനാണ്. കരൾ സിറോസിസ് പോലുള്ള ദീർഘകാല കരൾ രോഗങ്ങൾ  തലച്ചോറിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും, ഇത് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായതും മാരകമായതുമായ മസ്തിഷ്ക വൈകല്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി ഉറക്കരീതിയിലും മാനസികാവസ്ഥയിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം; ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും പോലുള്ള മാനസിക അവസ്ഥകൾ, കഠിനമായ വൈജ്ഞാനിക ഫലങ്ങൾ, കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നത് പോലുള്ള ഏകോപനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ (അവയെ ആസ്റ്ററിക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു)സംഭവിക്കുന്നു . ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, രോഗികൾ കോമയിലേക്ക് (അതായത്, ഹെപ്പാറ്റിക് കോമ) വഴുതിവീഴാം, അത് മാരകമായേക്കാം. രണ്ട് വിഷവസ്തുക്കളായ അമോണിയയും മാംഗനീസും ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതിയുടെ വികാസത്തിൽ പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ഈ ദോഷകരമായ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അധിക അളവ് തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അങ്ങനെ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു.

ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമായി  കുടിക്കാൻ കഴിയും ? 

മദ്യം കാര്യമായ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും മിതമായ മദ്യ ഉപഭോഗം ഡിമെൻഷ്യയുടെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കും. 2015-2020 അമേരിക്കക്കാർക്കുള്ള US ഡയറ്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മദ്യവും പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടിൽ അധികവും പാടില്ല എന്നാണു. സുരക്ഷിതമായ മദ്യപാനം          വ്യത്യസ്ത ആളുകളിൽ  വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ ഒരു വ്യക്തിഗത സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഇനി പറയുന്ന വ്യക്തികൾ മദ്യം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്:

-മദ്യപാന അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന ആളുകൾ.

-മദ്യവുമായി പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. 

-ഗർഭിണികൾ 

-ചില കരൾ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്ക്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ "മാന്ത്രിക ഗുളിക" എന്ന ഒന്നില്ല. മദ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഒരുപിടി മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്, അവയിൽ പലതും പ്രധാന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ അനുകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മദ്യത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബ്രെയിൻ  ഇമേജിംഗ് രീതികൾ ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർക്ക് മദ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി (PET).  മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്, മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി (MRI/MRS) എന്നിവ  മദ്യം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ഈ രീതികൾ  ഉപയോഗപ്രദമാണ്.  ഈ ഇമേജിംഗ് വിദ്യകൾ മദ്യപാനത്തിനുള്ള ജനിതക അപകട ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

തലച്ചോറിലെ മദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നുണ്ടോ?

മദ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്ക തകരാറുകളോടുള്ള പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംവേദനക്ഷമതയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ  ആധികാരികമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ മദ്യപാനത്തിന്റെ പല മെഡിക്കൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുർബലരാണ്. മദ്യപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഠിനമായ മദ്യപാനത്തിന് ശേഷം സിറോസിസ് ആൽക്കഹോൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയപേശികളുടെ കേടുപാടുകൾ (അതായത്, കാർഡിയോമിയോപ്പതി), നാഡി ക്ഷതം (അതായത്, പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി) എന്നിവ ഉണ്ടായികാണപ്പെടുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രാഫി (CT scan) ഉപയോഗിച്ചുള്ള  ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങളിൽ, മദ്യപാനികളായ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും മസ്തിഷ്ക തകരാറിന്റെ ഒരു പൊതു സൂചകമായ മസ്തിഷ്ക സങ്കോചം ( brain atrophy) സംഭവിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അമിതമായ മദ്യപാനത്തിന്റെ ഫലമായി പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപോലെ പഠന വൈകല്യങ്ങളും  ഓർമ്മക്കുറവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിലെ മദ്യപാനികളായ പുരുഷന്മാരുടെ പകുതിയോളം മാത്രമേ മദ്യപാനികളായ സ്ത്രീകൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്ന്  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത താണ് വ്യത്യാസം. സ്ത്രീകളുടെ  തലച്ചോറും മറ്റ് അവയവങ്ങളും  മദ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരയാകുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

എല്ലാ മദ്യപാനികളും ഒരുപോലെയല്ല. അവർ പലതരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ചില മദ്യപാനികൾ മസ്തിഷ്ക തകരാറുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്കു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഗവേഷണ വിഷയമായി തുടരുന്നു.

സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനത്തോടെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മസ്തിഷ്ക ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ  കാണിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതേ മാറ്റത്തിന് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. മദ്യപാനം നിർത്താനും മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിന്റെ തകരാറിൽ നിന്ന് കരകയറാനും ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിവിധ ചികിത്സാ രീതികൾ പരിഗണിക്കണം.

ചികിത്സയുടെ ഗതിയും വിജയവും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ ബ്രെയിൻ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. മദ്യത്തിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ തടയാനും പുതിയ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന തെറാപ്പികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഗവേഷകർ പരിശ്രമിക്കുന്നു .

ഓർക്കുക - "മദ്യപാനം ഒരു കുടുംബത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം മുഴുവൻ കുടുംബവും  കഷ്ടപ്പെടുന്നു"

-Dr Arun Oommen, Neurosurgeon

Tags:
  • Health Tips
  • Glam Up