അച്ഛന് സംഭവിച്ചത് ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള മരണം അല്ലെന്നു ജ്യോതിഷഫലം: പിണ്ഡനൂൽദോഷം ജോലിക്ക് തടസ്സമാകുമോ?

ധനനഷ്ടമുണ്ടാകുമോ, വ്യവഹാര നടപടികളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? 2024ലിബ്രാ രാശിക്കാർക്കു നൽകുന്നത് സമ്മിശ്രഫലം

ധനനഷ്ടമുണ്ടാകുമോ, വ്യവഹാര നടപടികളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? 2024ലിബ്രാ രാശിക്കാർക്കു നൽകുന്നത് സമ്മിശ്രഫലം

ലിബ്രാ രാശിക്കാർക്കു 2024 സമ്മിശ്രഫലം നൽകും. വ്യവഹാര നടപടികളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമാന്യഫലം സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ നടപടി, വ്യവഹാര...

ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ, അനുകൂല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ... 2024 വിർഗോ രാശിക്കാർക്ക് എങ്ങനെ?

ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ, അനുകൂല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ... 2024 വിർഗോ രാശിക്കാർക്ക് എങ്ങനെ?

2024 വിർഗോ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്രഫലം നൽകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമങ്ങൾക്കു ലക്ഷണമുണ്ട്. സാമാന്യഫലം കലാ സാഹിത്യപ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല വർഷമാണ്. ഈ...

2024 ലിയോ രാശിക്കാർക്കു ഗുണകരമായ വർഷമോ? കർമമേഖലയിലും സാമ്പത്തികരംഗത്തും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമോ?

2024 ലിയോ രാശിക്കാർക്കു ഗുണകരമായ വർഷമോ? കർമമേഖലയിലും സാമ്പത്തികരംഗത്തും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമോ?

സാമാന്യഫലം പൂർവിക സ്വത്ത് രേഖാമൂലം ലഭിക്കും. യോഗ, പാചകം, നീന്തൽ, നൃത്തം എന്നിവയിൽ പരിശീലനം, മാധ്യമങ്ങളിൽ ശോഭിക്കൽ, സർക്കാരിൽ നിന്നു ലഭിക്കേണ്ട...

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് 2024ൽ ധനാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ... വിദ്യാഭ്യാസവും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും അനുകൂലമോ? സൂര്യരാശി ഫലം

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് 2024ൽ ധനാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ... വിദ്യാഭ്യാസവും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും അനുകൂലമോ? സൂര്യരാശി ഫലം

കാൻസർ രാശിക്കാർ 2024 ൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയം സാമാന്യഫലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗതി...

2024 ജമിനി രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ വർഷമോ? അനുകൂലഫലങ്ങളും അംഗീകാരവും ഇങ്ങനെ

2024 ജമിനി രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ വർഷമോ? അനുകൂലഫലങ്ങളും അംഗീകാരവും ഇങ്ങനെ

ജമിനി രാശിക്കാർക്കു 2024ൽ കലാപരമായ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അനുകൂലഫലങ്ങളും അംഗീകാരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം സാമാന്യഫലം ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ...

ടോറസ് രാശിക്കാർക്കു 2024ൽ ധനപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമോ? പെരിങ്ങോട് ശങ്കര നാരായണൻ പറയുന്നു

ടോറസ് രാശിക്കാർക്കു 2024ൽ ധനപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമോ? പെരിങ്ങോട് ശങ്കര നാരായണൻ പറയുന്നു

തുടക്കത്തിൽ അൽപം ക്ലേശം ഉണ്ടായാലും 2024 ടോറസ് രാശിക്കാർക്കു ധനപരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും സാമാന്യഫലം മനസ്സാക്ഷിക്കു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട...

ഏരീസ് രാശിക്കാർക്കു 2024ൽ കരിയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്: പെരിങ്ങോട് ശങ്കരനാരായണൻ പറയുന്നു

ഏരീസ് രാശിക്കാർക്കു 2024ൽ കരിയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്: പെരിങ്ങോട് ശങ്കരനാരായണൻ പറയുന്നു

ഏരീസ് രാശിക്കാർക്കു 2024 തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വർഷമാണ്. പെരിങ്ങോട് ശങ്കരനാരായണൻ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ, ആധ്യാത്മിക...

വഴിപാട് മുടങ്ങിയാൽ ശാപം ഉണ്ടാകുമോ?

വഴിപാട് മുടങ്ങിയാൽ ശാപം ഉണ്ടാകുമോ?

ആറുമാസമായി ഞാൻ ഭർത്താവിനൊപ്പം മുംബൈയിലാണ് താമസം. നാട്ടിൽ വീടിനടുത്തുള്ള ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ദർശനം നട ത്താം...

'മനുഷ്യായുസ്സിൽ ഇത്രയും മരങ്ങൾ നട്ടാൽ ആ വ്യക്തിയെ നരകം തൊടില്ലത്രേ!'; നീതിസാരം പറയുന്നത്

'മനുഷ്യായുസ്സിൽ ഇത്രയും മരങ്ങൾ നട്ടാൽ ആ വ്യക്തിയെ നരകം തൊടില്ലത്രേ!'; നീതിസാരം പറയുന്നത്

സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നീതിസാരത്തിൽ പറയുന്ന...

Show more

PACHAKAM
1. ഇളം ബീഫ് എല്ലോടു കൂടി – ഒരു കിലോ 2. പാലക്ക് – ഒരു കെട്ടിന്റെ പകുതി 3....
GLAM UP
മാൻമിഴികളിലോ, റോസാപൂവിതൾ ചുണ്ടുകളിലോ അല്ല സൗന്ദര്യം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്....