Tuesday 04 July 2023 02:46 PM IST

യജമാനനോട് ഏറ്റവും സ്നേഹം പുലർത്തുന്ന ബ്രീഡ് ഏത്? ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവർക്ക് കൂട്ട് കൂടാൻ ഈ ബ്രീഡ്

Rakhy Raz

Sub Editor

Dog-Adoption

Doggie Darlings

കാവൽ എന്നതിനെക്കാൾ കൂട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളിന്ന് നായയെ വാങ്ങുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഇനം നായ എന്ന പതിവ് വിട്ട് പ്രത്യേക ജനുസ്സുകളെ സ്വന്തമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നായ് വളർത്തൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

വളർത്തു നായ്ക്കളിൽ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ പലയിനം ബ്രീഡുകളുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ നായ്ക്കുട്ടികളെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രീഡ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ, ഐറിഷ് സെറ്റർ, ഇംഗ്ലിഷ് സ്പ്രിങ്ങർ സ്പാനിയൽ തുടങ്ങിയ സ്പോർട്ടി ബ്രീഡ് വാങ്ങാം.

കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ബീഗിൾ, ഷിറ്റ്സു, ല സ അപ്സോ പോലുള്ള വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ടോയ് ബ്രീഡ്സ് ആണ് നല്ലത്. നിത്യജീവിതവുമായി ഇണങ്ങുന്ന ബ്രീഡ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജർമൻ ഷെപേർഡ്, ഡോബർമാൻ പോലുള്ള വർക്കിങ് ഡോഗ്സിനെ വാങ്ങാം.

യജമാനനോട് സ്നേഹവും വിധേയത്വവും പുലർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡ് ആണ് റോട്ട് വീലർ. വ്യായാമം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ബോക്സർ, ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ മുതലായ അത്‌ലറ്റിക് ബ്രീഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവർക്കും മുഴുവൻ നേരവും കൂട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും കംപാനിയൻ ഡോഗ് ഇനത്തിൽ പെട്ട പാപ്പിലോൺ, അമേരിക്കൻ ബുള്ളി, ഗോൾഡൺ റിട്രീവർ, പഗ് എന്നിവയായിരിക്കും ചേരുക.

നായയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വെറ്ററിനേറിയൻ എക്സ്പർട്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ശേഷം നായയെ വാങ്ങുക. വാക്സിനേഷൻ, ഡീ വേമിങ് (വിര നിവാരണം) എന്നിവ ചെയ്യുക. ജനിച്ച് രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോൾ തന്നെ വിര നിവാരണം ചെയ്യണം.

നായയെ വാങ്ങും മുൻപ് നായയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, അവയെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, അത് ശരിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, അതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുണ്ടോ ഇവയെല്ലാം പരിഗണിക്കണം.

ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മറക്കരുത്

ഓമന‌മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ ഏറെയാണെങ്കിലും അവയുടെ പരിചരണം ചിട്ടയോടെ വേണ്ടവിധം ചെയ്യുന്നവർ കുറവാണ്.

വളർത്താനായി മൃഗങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് അവയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ജീവിതഘട്ടങ്ങളെയും ഒരേ സ്നേഹത്തോടെ കാണാനും പരിചരിക്കാനും കഴിയണം. ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അരുമ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ തുനിയാതിരിക്കാം.

സ്നേഹമാണ് ഉപേക്ഷിക്കരുത്

നിഷ്ക്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹം ആ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ നമ്മളോട് തീവ്രമായി അടുക്കും. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഏറെ ഒ റ്റപ്പെടുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

രോഗമോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നോ, അതുപോലെ ഓമനമൃഗങ്ങളെയും ക രുതാൻ കഴിയുകയാണ് അവയെ വളർത്താനുള്ള നമ്മുടെ അർഹത.

അരുമ മൃഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവയ്ക്ക് ആഹാരം തേടിപ്പിടിക്കാനോ സുരക്ഷിത സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി താമസിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് തെരുവ് മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ബോറടി മാറ്റാൻ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങുകയും ജോലിത്തിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവരുണ്ട്. ഒാർക്കുക, വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നിയപരമായി കുറ്റകൃത്യമാണ്.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്:

ഡോ. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കെ
എംവിഎസ്ഇ ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ
വെറ്ററിനറി സർജൻ
ഡോ. ജോസ് ജോസഫ്
റിട്ട. ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ
കണ്ണൂർ
അമ്പിളി പുരയ്ക്കൽ
കോ ഓർഡിനേറ്റർ
ദയ ആനിമൽ വെൽഫെയർ
ഓർഗനൈസേഷൻ